Destacats

Notícies

14 Jun 2017

Ja són tres les universitats holandeses afiliades a Electronics Watch

La Universitat de Groningen, al nord dels Països Baixos, s'ha convertit en la tercera universitat holandesa en afiliar-se a Electronics Watch. La Universitat inclou el desenvolupament sostenible de forma integrada a l'ensenyament i la investigació, així com a les seves operacions comercials, i espera establir un exemple inspirador per promoure la sostenibilitat i per facilitar la participació de l'alumnat en activitats sostenibles de forma activa. La Universitat també manté una estreta col·laboració amb les institucions públiques i el govern.

Més informació
8 Jun 2017

Segon consorci sencer afiliat a Electrnics Watch

Electrònica Watch es complau d'anunciar que un segon consorci s'afilia al complet: ITSH-edu, el grup de treball de TIC i els departaments de compres TIC de les universitats i institucions de recerca a Schleswig-Holstein, l'estat federat més al nord d'Alemanya. ITSH-edu serveix com un fòrum per a l'intercanvi d'informació i idees entre els seus membres i s'utilitza cada vegada més com una interfície comuna a les institucions governamentals de Schleswig-Holstein. Els 14 membres actuals de ITSH-edu identifiquen i realitzen projectes comuns en TIC i contractació TIC.

Més informació
pegatron
20 Mar 2017

Treball precari a les fàbriques de productes electrònics

Una anàlisi recent de l'Organització Internacional del Treball (OIT) de la producció "just-in-time" i de les pràctiques de compra a la indústria de l'electrònica a cinc països ha mostrat que el 80-90% dels treballadors i les treballadores tan sols obtenen  contractes temporals durant els períodes de màxima producció. Les mesures de flexibilització i precarització del treball són cada vegada més habituals dins la indústria electrònica global. Les persones treballadores poden ser contractades per una  empresa de treball temporal (ETT) o una altra mena d'intermediari laboral en lloc de per la fàbrica on treballen. Poden tenir contractes temporals insegurs i cap seguretat laboral a llarg termini ni prestacions socials.

Més informació