Destacats

Notícies

3 Ago 2016

El monitoratge d’Electronics Watch se centra a les Filipines

"Fem treball forçós, les hores extraordinàries són obligatòries. Si ens hi neguem, ens penalitzen, ens suspenen o l'empresa ens amenaça amb l'acomiadament". —Entrevista del Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) (Centre pels Drets Sindicals i els Drets Humans) amb una persona treballadora de Filipines.

Segons l'avaluació regional de riscos que aquesta entitat ha fet per a Electronics Watch, el risc que a la indústria electrònica filipina es produeixi treball forçós és elevat.

Més informació