23 de gener de 2018

Consorci de compres suís s'afilia a Electronics Watch

Seguint l’exemple del Cantó de Vaud, que es va afiliar l’any 2016, l'Associació Romandia de Compres TIC (PAIR) va formalitzar la seva adhesió a Electronics Watch el passat dia 1 de gener de 2018. PAIR és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu definir i assolir les necessitats comunes dels seus membres actius per tal que adquireixin productes i serveis TIC en les millors condicions. El consorci aglutina uns quaranta membres de la part francòfona de Suïssa, entre els quals hi ha cantós, ciutats, hospitals, universitats i empreses de transport públic. En Français

 

L’afiliació de PAIR a  Electronics Watch consolida el seu compromís amb la compra socialment responsable, responent així a les expectatives de la ciutadania i membres del parlament. Un pas important per justificar les seves accions de manera transparent. Durant molts anys, PAIR ha treballat per assegurar les pràctiques responsables en el subministrament de productes electrònics en tres àrees de desenvolupament sostenible. L’organització pretén prevenir i reduir el risc de violacions dels drets laborals i dels estàndards de seguretat a les fàbriques on els seus productes es produeixen i ensamblen.

En col·laboració amb la Unitat de Desenvolupament Sostenible del Cantó de Vaud i el Servei Cantonal pel Desenvolupament Sostenible del Cantó de Gènova, PAIR ha especificat els criteris ambientals i desenvolupat els requeriments de sostenibilitat social de les seves licitacions. Des del 2010, alguns dels requeriments ambientals han esdevingut absoluts - tots els productes s’han d’etiquetar. A més, els requeriments socials s’han ampliat. El seu objectiu és assegurar que les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de les cadenes de producció compleixin les convencions bàsiques de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Aquests criteris ambientals i socials tenen un pes del 20% sobre el total dels criteris d’adjudicació.

El president de PAIR, Jean-Pierre Gilliéron, declara:

"PAIR està desitjant col·laborar amb Electronics Watch per tal que l'afiliació faci que el nostre compromís amb la compra socialment responsable sigui concret i operatiu. Ens permet verificar que els criteris de les nostres licitacions, destinats a prevenir i reduir el risc de violacions dels drets humans en les nostres compres de TIC, siguin realment controlats a la pràctica. D'aquesta manera, PAIR compleix les expectatives de la ciutadania i representants polítics, i podem justificar les nostres accions i ser transparents. Gràcies a la col·laboració amb altres compradors públics de tot el món serem molt més eficients per assolir els nostres objectius."