Documents organitzacionals

    Memòria bianual d’Electronics Watch 2016-2017

    La memòria bianual d'Electronics Watch conté una visió general de les activitats realitzades durant el període 2016-2017. Inclou conclusions sobre com els afiliats estan marcant la diferència, així com els comptes anuals i detalls del desenvolupament organitzatiu i financer de l'organització.

    Descarregar (Document PDF - 2Mb)