Documents organitzacionals

  Memòria anual d’Electronics Watch 2018

  La memòria anual d'Electronics Watch conté una visió general de les activitats realitzades durant 2018. Inclou conclusions sobre com els afiliats estan marcant la diferència, així com els comptes anuals i detalls del desenvolupament organitzatiu i financer de l'organització.

  Descarregar (Document PDF - 4Mb)

  Memòria bianual d’Electronics Watch 2016-2017

  La memòria bianual d'Electronics Watch conté una visió general de les activitats realitzades durant el període 2016-2017. Inclou conclusions sobre com els afiliats estan marcant la diferència, així com els comptes anuals i detalls del desenvolupament organitzatiu i financer de l'organització.

  Descarregar (Document PDF - 2Mb)