19 de juny de 2018

Els ens locals han de prendre mesures per eradicar l’explotació en les cadenes de subministrament globals, afirma UNISON

Segons una investigació publicada pel sindicat del Regne Unit UNISON, els ens locals no s’estan esforçant prou en la protecció dels drets de les persones treballadores arreu del món. Tal com indica l’informe Ethical Procurement in UK Local Authorities, publicat per People & Planet de part de UNISON, només vuit dels 190 ens locals de Regne Unit analitzats compten amb una política de compra pública responsable. Un de cada cinc ens locals no destaquen la sostenibilitat com a part de les pràctiques, les polítiques o les estratègies de compres. Hi ha 20 ens locals entre les 200 institucions afiliades a Electronics Watch, i només una d’elles es troba al Regne Unit.

L’objectiu de l’informe d’UNISON és obtenir una imatge clara de les pràctiques i polítiques actuals sobre compra pública responsable entre les autoritats locals del Regne Unit, incloent-hi l’adhesió a Electronics Watch. Actualment, només una d’aquestes entitats, Tower Hamlets Borough Council, està adherida a Electronics Watch, per tant el seu equip de compres rep regularment actualitzacions i informes sobre les condicions laborals a les fàbriques d’electrònica que proveeixen els seus productes. Gràcies a Electronics Watch Tower Hamlets Borough Council treballa amb altres compradors del sector públic per millorar les condicions de treball i buscar solucions als problemes sistèmics de la indústria.

“Fins aquí, el Tower Hamlets Borough Council és un líder en pràctiques de compra ètica al Regne Unit i és pioner en un enfocament innovador i efectiu per utilitzar el poder de compra institucional per reformar les cadenes de subministrament”, destaca l’informe.

La cap de governs locals de UNISON, Heather Wakefield, declara: “Les pràctiques de compra ètica segueixen sent incipients entre els ens locals i els manquen polítiques clares i efectives per abordar les violacions als drets humans. Això ha de canviar”.

El director d’Electronics Watch, Björn Claeson, declara: “L’informe de UNISON posa l’atenció sobre les oportunitats dels ens locals per prendre mesures efectives per identificar, mitigar i prevenir l’esclavatge modern i altres abusos laborals en les seves cadenes de subministrament. Junts, poden crear un impacte positiu per a les treballadores i els treballadors al Regne Unit i a tot el món”.

L’informe ‘Local Government Association ICT procurement guidance strategy’ també recomana als ens locals adherir-se a Electronics Watch.