La nostra xarxa

  • Equips de monitoratge a 11 països productors d'electrònica
  • 300 entitats públiques afiliades de set països diferents
  • Millores en fàbriques d'electrònica que beneficien desenes de milers de persones treballadores

Electronics Watch és una plataforma que promou la col·laboració entre compradors del sector públic i equips de monitoratge de la societat civil ubicats a països productors d'electrònica. Les entitats que formen part de la xarxa posen en comú informació i coneixements per crear oportunitats de cooperació i maximitzar els seus impactes positius. Electronics Watch també impulsa plataformes àmplies de col·laboració amb compradors públics, entitats socials, sindicats i representants de la indústria per intentar solucionar problemes sistèmics del sector.