3 de desembre de 2018

Pautes de bones pràctiques per protegir la vista de les persones treballadores

Les persones treballadores que es dediquen a cercar defectes en pantalles molt il·luminades per a grans empreses proveïdores d'electrònica han denunciat a Electronics Watch que aquesta tasca produeix un deteriorament ràpid de la vista. L'única opció que tenen aquestes persones, segons han indicat als investigadors, és renunciar a la feina. Electronics Watch ha desenvolupat una sèrie de pautes per mitigar, prevenir i solucionar els problemes d''esforç ocular i evitar que aquestes persones i altres que treballen en condicions similars hagin de deixar la feina per garantir la seva salut.

Les pautes suggereixen estratègies per mitigar, prevenir i solucionar els problemes d'esforç ocular involucrant aquelles persones més afectades pel problema: les persones treballadores. La clau és respectar el dret a la informació d'aquestes persones i ajudar-les a participar en el desenvolupament, l'avaluació i la revisió de les pràctiques de Seguretat i Salut Ocupacional (OSH, per les seves sigles en anglès). La guia requereix una identificació dels perills mitjançant una avaluació de riscos que inclogui la font, la intensitat, el tipus i la duració de l'exposició a les pantalles. Cal establir un programa d'OSH amb un comitè que inclogui assessors especialitzats i persones treballadores que supervisaran la implementació d'un pla d'acció per abordar les causes principals d'aquest esforç ocular.