Monitoratge Independent per a la Compra Pública

Destacats

Notícies

17 Jul 2020

Electronics Watch presenta la Guia Metodològica de Monitoratge 1.0

Basada en consultes extenses amb experts en monitoratge i auditoria, aquesta guia estandarditza i explica pas a pas el mètode d'Electronics Watch per a un monitoratge impulsat per les persones treballadores. La guia està pensada per assegurar que el monitoratge d'Electronics Watch conformi amb els mateixos estàndards exigents a tot arreu, i que sigui eficaç a l'hora d'impulsar els canvis necessaris.

Més informació
17 Jun 2020

Nova eina d’avaluació: 'Diligència deguda en matèria de drets humans i COVID-19'

Electronics Watch acaba de publicar la nova eina d'avaluació 'Diligència deguda en matèria de drets humans i COVID-19 – Avaluació de les cadenes de subministrament de productes electrònics dels compradors públics', que ajuda els compradors públics a poder garantir la diligència deguda en matèria de drets humans en les seves cadenes de subministrament en el context de la pandèmia de la COVID-19. L'eina consisteix en un seguit de preguntes que els compradors públics poden fer als seus proveïdors sobre salut i seguretat laboral, drets laborals, i altres aspectes relacionats amb les cadenes de subministrament que poden ser afectats per la COVID-19. Els compradors públics poden utilitzar aquesta eina com a qüestionari d'autoavaluació per als proveïdors o com a guia per a la diligència deguda en matèria de drets humans.

Més informació
15 Jun 2020

L’eina Company Performance Tracker mesura el compromís real de la indústria

Electronics Watch ha publicat una nova eina que facilitarà als seus afiliats realitzar un seguiment de compliment a les empreses responsables de les seves cadenes de subministrament. La Company Performance Tracker (CPT, per les seves sigles en anglès) s'ha elaborat amb contribucions crucials dels afiliats i avalua el compliment de les obligacions contractuals a les quals estan subjectes les empreses amb l'objectiu de protegir els drets de les persones treballadores en cadenes de subministrament del sector de l'electrònica. L'eina també ha tingut en compte els comentaris dels representants de la indústria.

Més informació

Missió

La missió d'Electronics Watch és ajudar a les organitzacions del sector públic a treballar conjuntament i a col·laborar amb grups de monitoratge de la societat civil en les regions productores per protegir els drets de les persones treballadores en les cadenes de subministrament de l'electrònica.

Upcoming Events icon

Electronics Watch
participa en
els següents Esdeveniments