3 de novembre de 2017

"Make ICT Fair"

La Comissió Europea ha destinat tres milions d'euros per finançar el projecte triennal Make ICT Fair - Reforming Manufacture & Minerals Supply Chains through Policy, Finance & Public Procurement ('Fem les TIC justes - Reformant les cadenes de subministrament de la manufactura i dels minerals a través de regulacions, finances i compra pública'). Electronics Watch és un dels 11 socis del projecte, entre els quals es troba la Universitat d'Edimburg, membre afiliat i fundador d'Electronics Watch. Els socis del projecte de creació d'Electronics Watch Suedwind (Àustria), People & Planet (Regne Unit) i SETEM Catalunya també formen part de la nova coalició.

Els objectius del projecte inclouen la sensibilització de la ciutadania de la UE i dels les institucions polítiques sobre les interdependències entre el Sud Global i Europa, i el suport a compradors públics d'equipaments TIC per garantir que es respecten els drets de les persones treballadores a la indústria electrònica, des de les mines fins a les fàbriques d'assemblatge. Electronics Watch serà responsable d'una part del projecte relacionada amb capacitar els compradors públics i els socis de monitoratge als països productors.