28 de setembre de 2022

Afiliació de la Direcció de Compres de l'Estat francès a Electronics Watch

La Direcció de Compres de l'Estat francès (Direction des Achats de l'État, DAE) s'ha afiliat a Electronics Watch. És el primer comprador públic de França que s'uneix a la xarxa d'afiliats de Electronics Watch. La DAE va ser creada pel Decret de 3 de març de 2016 i està situada en el Ministeri d'Acció i Comptes Públics, on va substituir al Servei de Compres de l'Estat.

L'afiliació de la DAE, últim pas de l'Estat francès cap a la compra responsable, afirma la voluntat de promoure el respecte dels drets humans en el treball i el deure de vigilància en les cadenes de subministrament. Per a això, la DAE va elaborar la guia temàtica Com garantir el respecte dels drets humans en el treball en les cadenes de subministrament, en 2021, i va contribuir a la publicació Guia pràctica per a la compra digital responsable.

L'atenció específica a la contractació pública ètica i al respecte de les normes internacionals en matèria de drets humans és evident en la legislació i els projectes de reglament recents, com la llei francesa de 2017 sobre el deure de vigilància de les empreses i, a nivell internacional, la prohibició dels productes fabricats amb treball forçat proposada per la Comissió Europea.

La combinació de la col·laboració entre els compradors públics i l'experiència de seguiment d'Electronics Watch permetrà, sens dubte, desenvolupar cadenes de subministrament públiques més resistents, sostenibles i transparents.

La DAE s'uneix a una xarxa de més de 400 afiliats, entre els quals es troben centrals de compres, universitats, ajuntaments i hospitals, repartits per 10 altres països: Austràlia, Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Països Baixos, Noruega, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit. Aquesta xarxa d'afiliats inclou també a l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).