Caixa d’eines per als compradors públics

La Caixa d’eines per als compradors públics és un recull d’eines comunicatives perquè les entitats afiliades contactin amb els contractistes i fomentin el compliment dels criteris al llarg de la cadena de subministrament (distribuïdors, marques i proveïdors). Conté recursos estandarditzats i fàcils d’utilitzar per orientar els contractistes i el personal de l’àmbit de la contractació.

Afilieu-vos a Electronics Watch per accedir a la Caixa d’eines per als compradors públics

  • Guia d’acció per a les afiliades: aquesta guia és una part important de la caixa d’eines i resumeix els aspectes d’actualitat que Electronics Watch recomana als afiliats que tractin amb els seus proveïdors. Conté un índex de marques, fàbriques i productes amb enllaços a informes detallats, si escau.
  • Formulari de producte per a les afiliades: es tracta d’una eina per recollir informació sobre els productes adquirits per les entitats afiliades. Aquestes dades són necessàries per traçar les relacions existents entre afiliades, productes i marques, i orientar el monitoratge d’Electronics Watch i el grau d’implicació amb les marques.
  • Formació per a contractistes: és una plantilla que resumeix breument les línies generals del procés de conformitat i els documents que conté la Caixa d’eines per als compradors públics.
  • Model de carta per als proveïdors: permet que els contractistes es puguin dirigir fàcilment als proveïdors i demanar-los que col·laborin per complir les condicions del contracte.
  • Document de petició d’informació relativa a les fàbriques i document de instruccions: serveix perquè les marques facilitin dades sobre les fàbriques que produeixen els bens i els seus principals components, els quals constitueixen l’objecte del contracte.

Elements de la Caixa d’eines per als compradors públics que també estan a disposició de la ciutadania: