Col·laboradors de projecte

Electronics Watch és el resultat d'un projecte d'un milió d'euros finançat per la Comissió Europea del 2013 al 2015, liderat per l'ONG SETEM Catalunya. Altres socis del projecte van ser Centrum CSR (Polònia), DanWatch (Dinamarca), People and Planet (Regne Unit), SOMO (Països Baixos), Südwind (Àustria) i WEED (Alemanya). Aquest consorci va dur a terme investigacions sobre la indústria electrònica i va desenvolupar un model de clàusules contractuals, un codi de normes laborals i altres eines de compra pública de conformitat amb les directives de contractació pública de la UE. També va fomentar diàlegs i fòrums educatius amb els compradors del sector públic en moltes regions d'arreu d'Europa i va aconseguir les primeres afiliacions a Electronics Watch. El projecte es va acabar el 2015 i actualment Electronics Watch és una organització independent dels socis del projecte original.

Make ICT Fair (2017 - 2020)

Actualment, Electronics Watch és una de les deu entitats sòcies de Make ICT Fair - Reforming Manufacture & Minerals Supply Chains through Policy, Finance & Public Procurement, un projecte de tres anys de durada que va rebre un finançament de tres milions d’euros de la Comissió Europea. Les entitats sòcies són les següents: la Universitat d’Edimburg, Sudwind, People and Planet, SETEM Catalunya, ICLEI, CEE Bankwatch, Le Monde Diplomatique, Swedwatch i Towards Sustainability Action.

L’objectiu global del projecte és que la ciutadania de la UE conegui millor la cooperació per al desenvolupament europea en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fomentar la sensibilització i el coneixement entre la ciutadania i les persones decisores de la UE sobre les interconnexions existents entre el Sud Global i Europa, mobilitzar la ciutadania, les decisores, els compradors i els licitadors de productes informàtics del sector públic de la UE per millorar els drets de les persones treballadores i els de les seves comunitats, així com les condicions en què treballen.

Electronics Watch assumeix la responsabilitat de pressionar i capacitar les entitats públiques i les organitzacions de monitoratge dels països del sud. El finançament ens permet aprofundir les activitats en curs i desenvolupar maneres d’abordar qüestions relacionades amb la mineria sostenible conjuntament amb les sòcies.