25 de gener de 2021

Compradors públics europeus comparteixen bones pràctiques sobre com fer que les TIC siguin justes

Un destacat grup d'autoritats públiques europees, guiades per Electronics Watch i ICLEI (governs locals per la sostenibilitat), han dut a terme un projecte pilot sobre la compra pública socialment responsable d'equipament informàtic. El grup inclou els següents afiliats d'Electronics Watch: l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Haarlem, APUC Escòcia i la regió d'Estocolm, així com el municipi de Stavanger. Des del diàleg amb el mercat fins a la gestió de contractes, els cinc compradors públics han fet passos decisius per tal que les cadenes de subministrament de productes electrònics siguin més justes.

Aquest treball s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu ‘Make ICT Fair’. Els cinc casos pràctics detallen el seu enfocament, els resultats del compromís amb el mercat, els criteris i les clàusules que han utilitzat, i les principals lliçons que n’han après.

Reflexionant sobre la seva experiència en aquest projecte pilot, Carla Canal Rosich, de l’Ajuntament de Barcelona, aconsella: “En primer lloc, parlar amb els polítics, els serveis jurídics i els proveïdors. L’èxit de l’aplicació dels criteris socials depèn del suport i la cooperació amb les diferents parts interessades. […] L’intercanvi de coneixements entre països ofereix una valuosa visió dels mètodes, eines i procediments per fer avançar el nostre projecte de compra pública socialment responsable”.

Segons Kathleen McCaughey, de la regió d’Estocolm: “L’avantatge de disposar de requisits de deguda diligència, rutines i procediments és que si s’implementen bé, repercutiran en tot el negoci del proveïdor”.