La indústria

Durant les darreres dècades la indústria global de l’electrònica s’ha convertit en una de les més importants de l’economia mundial, ja que genera més ingressos que qualsevol altre sector manufacturer. Es calcula que 18 milions de treballadors i treballadores produeixen el 20% de les exportacions globals i generen un mercat de productes electrònics que mou 1,7 bilions de dòlars. Segons un estudi, la taxa anual de creixement del sector és del 15% i l’any 2020 assolirà els 3 bilions de dòlars. Les marques d’electrònica són de les més valuoses del món i de les que generen més quantitat de llocs de treball.

Malauradament, el sector ha crescut a costa de les persones treballadores, que realitzen jornades maratonianes en condicions de precarietat i insalubritat per sous molt baixos.

Podeu fer clic sobre els enllaços de l’esquerra per conèixer quins són els problemes més importants del sector des del punt de vista de les persones treballadores. S’ha de tenir en compte que aquestes experiències serveixen per il·lustrar temes i reptes de més envergadura, i que formen part del nucli del Pla Estratègic d’Electronics Watch 2018-2020. Si voleu tenir més dades actualitzades sobre els resultats del monitoratge d’algunes fàbriques o les avaluacions de riscos regionals, podeu consultar els nostres informes.