9 de juliol de 2021

El model d'impacte de Electronics Watch és reconegut com a millor pràctica

Un informe publicat per l'Oficina de Contractació Pública del Ministeri Federal de l'Interior alemany analitza els mètodes de verificació en la contractació pública.

L'informe recentment publicat "Social audits as an instrument for verifying working conditions. Discussion and recommendations in the context of public procurement" avalua el model d'impacte de Electronics Watch juntament amb els mètodes de verificació dirigits per la indústria. La conclusió dels autors destaca la nostra metodologia de monitoratge impulsada per les persones treballadores com la millor pràctica. L'informe està en alemany, amb un resum dels resultats en anglès (p.6).