4 de març de 2019

Electronics Watch acull nous afiliats a Suècia i al Regne Unit

The Greater London Authority (GLA), una autoritat regional estratègica al Regne Unit, s’ha afiliat a Electronics Watch a finals de 2018. El GLA és responsable de la prestació de serveis de planificació de transport, vigilància, desenvolupament econòmic, incendi i emergències, i consta de tres cossos funcionals - Transport for London (membre fundador d'Electronics Watch), London Fire Commissioner, Mayor's Office for Policing and Crime and the Metropolitan Police ServiceLondon Legacy Development CorporationOld Oak and Park Royal Development Corporation. També s'ha afiliat un altre gran consorci, Sustainable Public Procurement, una col·laboració nacional entre els consells comarcals i les regions sueques.

Responsable de l'assistència sanitària, de l'atenció odontològica i del transport públic, des del 2010 aquests 21 consells comarcals han identificat i prioritzat vuit àrees de risc per a contractació pública socialment responsable, de les quals les TIC en són una. Al mateix temps, un altre organisme suec, SKL Kommentus, que crea acords marc per al 'Kommuner' (ciutats) s'ha afiliat. Peter Nohrstedt, gerent de sostenibilitat, va dir: "Ens hem afiliat a Electronics Watch ja que veiem els avantatges de fer un seguiment conjunt, tant des d'una perspectiva de recursos com d'impacte, juntament amb el mètode de seguiment únic que està utilitzant Electronics Watch".

Tres universitats del Regne Unit: la Universitat de Sheffield, la Universitat Metropolitana de Manchester i la Universitat de Winchester, també s'han afiliat en els últims mesos, cosa que va elevar el nombre total d'afiliats d'Electronics Watch a 306.

"Estem encantats i encantades que més compradors públics, grans i petits, tinguin l'opció d'utilitzar el monitoratge dirigit per les persones treballadores d'Electronics Watch per fer un seguiment dels requisits contractuals i verificar el compliment de les normes laborals a les cadenes de subministrament de l'electrònica. Cada nova filial reforça la demanda del comprador públic de condicions de treball dignes i beneficia a les persones treballadores", declara Björn Claeson, director de Electronics Watch.