13 de juliol de 2021

Electronics Watch comença el seu treball de monitoratge a Taiwan

Electronics Watch s'ha embarcat en un nou capítol del seu programa de monitoratge a Taiwan. La pandèmia de 2020 va cridar l'atenció sobre la precarietat de les cadenes de subministrament i la importància de Taiwan pel seu paper clau en la producció de xips. Taiwan produeix xips d'última generació per a les principals empreses d'electrònica i és crucial per a la cadena de subministrament mundial de semiconductors. Electronics Watch s'està embarcant en un projecte pilot amb Serve the People Association (SPA), Taoyuan, per a estudiar el risc de treball forçós per a les persones treballadores que fabriquen xips a Taiwan i per a construir una associació sostenible a llarg termini que respecti i doni suport als drets laborals.

SPA és una organització laboral que treballa en favor tant del personal taiwanés com migrant per a millorar les seves condicions de vida i de treball, la protecció social, l'eliminació de la discriminació i la promoció de la contractació justa. Ho fan a través de reunions de mediació, educació, defensa, consulta, organització, assistència per a presentar queixes i oferta de refugis. SPA també participa activament en diverses aliances amb grups locals i internacionals per a promoure la justícia social i les condicions de vida i de treball de les persones treballadores migrants.