24 d'abril de 2020

Electronics Watch, posada en relleu en la declaració sobre l’esclavitud moderna del govern britànic

La tan esperada declaració sobre l'esclavitud moderna publicada recentment pel govern britànic posa en relleu la feina duta a terme amb Electronics Watch per fer front a l'esclavitud moderna a les cadenes de subministrament de material electrònic.

El govern britànic va gastar aproximadament 6,5 bilions de lliures esterlines en les TIC (inclosos els serveis i el programari) en el període 2018-2019. La declaració engloba els  ministeris, l'HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), els organismes públics no ministerials i els organismes executius les despeses dels quals són declarades de manera centralitzada. La seva adquisició de TIC és complexa, i hi ha «una visibilitat limitada de les cadenes de subministrament... [amb] nombrosos nivells de subcontractació per a l'extracció de matèries primeres, la fabricació de components, l'assemblatge i la logística», afirma la declaració.

L'electrònica i les TIC formen part d'una de les dues àrees amb «els riscos més greus, més importants i més estratègics» de l'esclavitud moderna. El govern descriu la seva col·laboració amb Electronics Watch com a part del seu objectiu de destapar les situacions d'explotació i desenvolupar solucions sostenibles en aquestes àrees.

La declaració esmenta casos en què el compromís d'Electronics Watch ha contribuït a resoldre els problemes que es produeixen en les cadenes de subministrament del govern, que inclou el reemborsament de taxes de contractació i els costos relacionats; i assegura que les persones treballadores tinguin accés als seus documents d'identitat i que les hores extres només s'efectuïn de manera voluntària.