17 de juliol de 2020

Electronics Watch presenta la Guia Metodològica de Monitoratge 1.0

Basada en consultes extenses amb experts en monitoratge i auditoria, aquesta guia estandarditza i explica pas a pas el mètode d'Electronics Watch per a un monitoratge impulsat per les persones treballadores. La guia està pensada per assegurar que el monitoratge d'Electronics Watch conformi amb els mateixos estàndards exigents a tot arreu, i que sigui eficaç a l'hora d'impulsar els canvis necessaris.

La guia està basada en els tres pilars pel canvi d’Electronics Watch:

  • Un monitoratge impulsat per les persones treballadores per tal de detectar problemes i contribuir a la generació de solucions;
  • Una demanda coordinada en compra pública per assegurar condicions de treball dignes a les cadenes de subministrament dels productes electrònics;
  • Una col·laboració constructiva amb les empreses per tal de posar remei als abusos i millorar les condicions de treball.

Dins d’aquest context, la guia està dissenyada per ajudar les entitats col·laboradores a recollir, analitzar i presentar proves que serveixin als compradors públics a l’hora de promoure millores en la cadena de subministrament i, si cal, exigir responsabilitats a les companyies que no respectin els drets de les persones treballadores. La guia inclou uns capítols sobre la preparació del monitoratge, la selecció dels mètodes apropiats, i l’obtenció i l’anàlisi de proves. Uns annexos, només disponibles per a les entitats col·laboradores, inclouen qüestionaris de mostra i altres eines de recerca.