3 de desembre de 2018

Electronics Watch publica als afiliats 'la Caixa d'Eines per als Compradors Públics'

Electronics Watch ha desenvolupat la Caixa d'Eines per als Compradors Públics per promoure el compliment dels contractes establerts entre els seus afiliats i les cadenes de subministrament amb les quals treballen. Aquestes instruccions contenen eines senzilles i estandarditzades per guiar els afiliats i els seus contractistes. Un procés de comunicació sòlid i harmonitzat ajudarà a Electronics Watch a monitorar i garantir el compliment de les condicions de contractació i els codis estàndards de treball que estableixen els seus afiliats.

 

Estandarditzant el procés i les eines ajudarà els contractistes i les empreses que treballen en les cadenes de subministrament dels afiliats a desenvolupar processos interns que garantiran el compliment de les obligacions contractuals.

La Caixa d’eines per als compradors públics es troba disponible per als afiliats d’Electronics Watch i inclou els instruments perquè les empreses puguin divulgar informació sobre les fàbriques que produeixen els béns i els components principals dels béns del contracte, i per l’altra banda perquè els afiliats puguin informar sobre els productes adquirits. La Guia inclou models de carta i instruccions per als contractistes. El Codi de Condicions i Codi d’Estàndards de Treball d’Electronics Watch també formen part de la Caixa d'eines.