11 de setembre de 2018

Electronics Watch publica un informe sobre Foxconn a la República Txeca

Després de dos anys de monitoratge del compliment de normes laborals a la fàbrica de Foxconn a Pardubice, a la República Txeca, Electronics Watch acaba de fer-ne públiques les conclusions segons la política de transparència aplicable.

Electronics Watch destaca els problemes de precarització del treball i inseguretat econòmica del personal contractat a través d'agències, les seves imprevisibles hores de feina i els avisos a últim moment de canvis de torn, així com la falta d'informació que tenen aquests treballadors i treballadores sobre els seus propis salaris i les pagues extres que els corresponen. L'informe també pren nota de les millores que s'han dut a terme, com ara la planificació de la producció, que ha permès a Foxconn preveure millor quan caldran els torns i disminuir així la necessitat de demanar sobtats torns en cap de setmana. També s'ha establert un ingrés mínim garantit per al personal temporal contractat a través d'agències.

Electronics Watch ha compartit al llarg del procés els resultats que es derivaven del monitoratge amb les treballadores i els treballadors - mitjançant el sindicat i una organització de la societat civil local que dona servei al personal immigrant - amb Foxconn, amb HP com a un dels principals compradors, i amb les institucions afiliades. L'informe destaca la capacitat de reacció d'HP a les conclusions d'Electronics Watch i la importància que té que els afiliats facin seguiment dels fets i expressin la seva preocupació als proveïdors per tal d'exercir una incidència positiva.

Electronics Watch lamenta en canvi que Foxconn no donés accés a MKC Praha, l'organització de monitoratge d'Electronics Watch al país. Electronics Watch veu crucial que les organitzacions de monitoratge sòcies tinguin accés als centres de treball a les seves regions per tal de, per una banda, facilitar la verificació independent de la informació de compliment i, per l'altra, avançar en el diàleg social a través del qual les problemàtiques es poden identificar i resoldre a temps.

Foxconn (el nom comercial de Hon Hai Precision Industry) és el fabricant per contracte més gran del món. Fabrica i desenvolupa ordinadors, productes de consum i comunicacions, així com components per a moltes de les marques més conegudes d'electrònica. Foxconn República Txeca opera en dues fàbriques al país. La de Pardubice serveix com a base regional de l'empresa per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica.