1 de novembre de 2022

Electronics Watch publica una avaluació regional de riscos sobre Hongria

La nostra Avaluació Regional de Riscos sobre les cadenes de valor de les TIC i les bateries a Hongria ha identificat riscos per als treballadors I treballadores en nou àrees temàtiques del codi de Electronics Watch. Redactat pel soci de monitoratge, Periféria Policy and Research Center, l'informe explora cadascun d'aquests riscos detalladament, i proporciona recomanacions sobre les accions clau per a mitigar-los.

Un exemple és en l'àrea de Salut i Seguretat Laboral. L'informe destaca riscos com els llocs de treball no ergonòmics en la indústria de les TIC i l'exposició a materials tòxics en la cadena de valor de les bateries. Segons l'informe, tant les empreses com els governs no es comprometen estratègicament en aquest àmbit.

Una altra àrea és el salari digne. L'auge de la indústria electrònica hongaresa en l'última dècada es va basar en la flexibilització de la mà d'obra. La regulació de les hores extraordinàries i el sistema de bancs de temps -aquest últim en conflicte amb les normes de la OIT- permeten un horari de treball excessiu i flexible. Els salaris dignes en la indústria electrònica hongaresa només poden guanyar-se amb suplements i primes per hores extres.

Llegir l'informe complet

El treball per a aquest informe ha estat finançat per una beca ESRC Impact Acceleration: 'La protecció dels drets dels treballadors i treballadores migrants a Hongria a través de la contractació pública ', coordinada per la School of Management de la Universitat de Bristol.