7 de setembre de 2021

Electronics Watch recolza al Govern australià per a abordar el risc d'esclavitud moderna

El Govern australià s'ha compromès amb Electronics Watch a través de la Força Fronterera d'Austràlia a mapejar les seves cadenes de subministrament de TIC i avaluar el risc.

La Força Fronterera d'Austràlia (ABF) dirigeix les activitats i respostes sobre l'esclavitud moderna en tot el govern australià. Proporcionant formació i orientació, l'ABF dona suport als compradors públics en el desenvolupament de capacitats de diligència deguda en matèria d'esclavitud moderna.

Electronics Watch i l'ABF duran a terme una avaluació de riscos i elaboraran un mapa de la cadena de subministrament dels principals proveïdors de hardware de TIC compartits pel Govern australià. Aquest projecte donarà suport al desenvolupament de la Declaració sobre Esclavitud moderna del Govern australià per a 2020-21.

Chantelle Silva, Directora Adjunta de la Subdivisió d'Esclavitud Moderna i Tràfic de Persones, ha dit: "El Govern australià està adoptant un enfocament específic basat en el risc per a abordar els riscos de l'esclavitud moderna en les seves cadenes de subministrament. El Govern reconeix que el sector del hardware de les TIC presenta grans riscos i ha contractat a Electronics Watch per a dur a terme un projecte de mapeig de la cadena de subministrament. El projecte impulsarà els esforços del Govern australià per a prendre mesures específiques per a abordar els riscos d'esclavitud moderna en les seves cadenes de subministrament".

Björn Claeson, Director d'Electronics Watch, ha comentat: "Estem molt contents de formar part d'aquest projecte. El treball estratègic del Govern australià en les qüestions relatives a l'esclavitud moderna en les cadenes de subministrament de productes electrònics és molt necessari".

Julie Petticrew, representant australiana d'Electronics Watch, ha dit: "El Govern australià ha de ser elogiat per la posició que està prenent per a identificar i abordar l'esclavitud moderna dins de les seves cadenes de subministrament de les TIC. Esperem continuar desenvolupant aquesta relació de treball".