Justificació de les quotes d’afiliació

Més impacte, un compromís real i costos compartits. Electronics Watch depèn de les quotes dels afiliats i no cobra una tarifa per serveis. Per a una entitat, el fet d’afiliar-s’hi implica assumir un compromís amb la compra pública socialment responsable. Al mateix temps, es beneficia de mancomunar amb altres entitats les despeses de monitoratge de les cadenes de subministrament de productes electrònics i de coordinar la implicació amb el sector mitjançant Electronics Watch. Disminueixes el cost i maximitzes l’impacte.

Aporta una mica i rebràs molt. L’estructura de quotes d’Electronics Watch permet que els compradors del sector públic posin en comú petites aportacions de recursos per generar coneixements sobre de la cadena de subministrament i una capacitat d’influència que per si sols no podrien aconseguir.

Justícia per a tothom. L’escala de quotes té l’objectiu de ser justa amb totes les tipologies de compradors del sector públic –petits, grans i consorcis– i, al mateix temps, permetre que Electronics Watch s’adapti a les diferents necessitats d’aquestes entitats. L’escala de quotes calculada a partir de la quantitat de diners invertits en productes electrònics és la manera més precisa de mesurar la quantitat de monitoratge necessari i el nivell de suport que s’haurà de dedicar a cada entitat.

No sacrifiquis la qualitat. El monitoratge ha de tenir una qualitat elevada per ser creïble i generar canvis reals per a les persones treballadores i les entitats públiques. Les quotes serveixen per pagar la qualitat.

Estructura de quotes

Hi ha tres franges que reflecteixen la despesa anual en productes electrònics. La quota mínima d’afiliació és de 3.000 €.

Franja A: de 0 a 4.999.999 euros (despesa mitjana anual en productes electrònics d’una entitat)

La quota anual és l’1% de la despesa en productes electrònics o 5.000 € (s’escollirà la quantitat més baixa). Per exemple: per a una entitat que es gasta una mitjana de 300.000 € anuals, la quota d’afiliació serà de 3.000 €. I una entitat que es gasta 3.000.000 € només haurà de pagar 5.000 € en concepte de quota.

La franja A està pensada per oferir quotes assequibles a les entitats que inverteixen relativament poc en maquinari TIC i atraure una gran quantitat d’organitzacions amb un nivell moderat de despesa anual.

Franja B: més de 5 milions d’euros (despesa mitjana anual en productes electrònics d’una entitat)

La quota anual és el 0,1% de la despesa en productes electrònics fins a un topall màxim de 60.000 €. Una entitat que es gasta 6 milions d’euros haurà d’aportar 6.000 €.

La franja B està pensada per oferir quotes assequibles a les entitats que inverteixen quantitats importants en productes electrònics i atraure moltes entitats amb un nivell elevat de despesa anual.

Franja C: consorcis de compres

Per a aquests organismes, la quota és el 0,1% de la despesa mitjana anual agregada de totes les entitats fins a un topall màxim de 60.000 €. El consorci pot distribuir aquesta despesa de la manera que cregui convenient.

La Franja C està pensada per a grups d’organitzacions públiques que volen afiliar-se a Electronics Watch en nom de tots els seus membres. Això inclou, especialment, els consorcis de compres.