30 d'agost de 2018

L’Associació Catalana de Municipis s’adhereix a Electronics Watch

L'Associació Catalana de Municipis amb més de 1.000 membres, s'ha afiliat a Electronics Watch. Uns 800 dels ens locals que formen part de l'ACM n'utilitzen la Central de Compres, i 80 d'ells compren impressores a través de l'acord marc d'impressió i equips multifunció que ja conté les clàusules contractuals d'Electronics Watch. Hi ha dos altres acords marc que podran incloure-les quan siguin renovats: el d'equips informàtics i el de videoactes.

Marc Pifarré, secretari general de l'ACM, declara: "L'objectiu de la Central de Compres de l'ACM ha estat sempre aconseguir subministraments, béns i serveis de qualitat, seguint una clara estratègia de responsabilitat ambiental i social. La col·laboració amb Electronics Watch és un pas més en aquesta direcció, amb el qual esperem proporcionar bons resultats als òrgans de contractació locals de Catalunya."

Alba Trepat, representant de país d'Electronics Watch, declara: "L'adhesió de l'ACM a Electronics Watch és un gran pas endavant per als ens locals catalans en relació al compromís amb les condicions de treball a les cadenes de subministrament. Gràcies a la Central de Compres de l'ACM, els municipis petits i mitjans podran beneficiar-se de la cooperació internacional amb la xarxa d'organitzacions de monitoratge d'Electronics Watch i amb altres compradors públics. Crec que més municipis veuran aquest valor social afegit i optaran per licitar a través de contractes derivats dels acords marc d'electrònica, que han esdevingut eines clau de suport als membres de l'ACM."