15 de juny de 2020

L’eina Company Performance Tracker mesura el compromís real de la indústria

Electronics Watch ha publicat una nova eina que facilitarà als seus afiliats realitzar un seguiment de compliment a les empreses responsables de les seves cadenes de subministrament. La Company Performance Tracker (CPT, per les seves sigles en anglès) s'ha elaborat amb contribucions crucials dels afiliats i avalua el compliment de les obligacions contractuals a les quals estan subjectes les empreses amb l'objectiu de protegir els drets de les persones treballadores en cadenes de subministrament del sector de l'electrònica. L'eina també ha tingut en compte els comentaris dels representants de la indústria.

La vinculació de la indústria és al centre del model d’Electronics Watch; per tant, és vital entendre i poder mesurar el compromís dels contractistes i les marques amb Electronics Watch i els seus afiliats.

La CPT es centra en dos processos: la transparència en la cadena de subministrament (és a dir, la divulgació d’informació per part dels contractistes sobre els processos d'assemblatge i l’estat de les fàbriques de components dels productes que compren els afiliats) i el compromís amb les compensacions i les millores que cal realitzar a les fàbriques segons els informes d’Electronics Watch relatius a incompliment dels drets laborals.

Tenir informació fiable sobre com s’estan desenvolupant aquests processos permet als afiliats establir i enarborar estàndards de compliment per a cada proveïdor. Els afiliats podran fer servir els marcadors de la CPT en les seves comunicacions regulars amb els proveïdors, en reunions de negocis o durant els processos de compra.

La Scoring Guide for the Company Performance Tracker és un document públic que explica el procés i la metodologia per definir aquests marcadors. La Guia ajuda a totes les parts implicades a entendre com Electronics Watch mesura l’execució i com avalua el compliment. Els marcadors i els informes de la CPT només estan disponibles per als afiliats d’Electronics Watch i les empreses pertinents.

Electronics Watch revisarà el sistema de marcadors cada dos anys amb els comentaris de totes les parts implicades.