2 de març de 2020

La protecció dels drets de les persones treballadores xineses durant l'epidèmia de 2020 - Guia per a compradors públics

El nou virus, similar a la grip, aparegut a la Xina és ara ja una epidèmia mundial amb greus conseqüències i riscos per als drets de les persones treballadores. Els efectes de l'epidèmia s'estendran molt més enllà del risc que les persones emmalalteixin. Els límits de la mobilitat estan obstaculitzant la tornada a la feina i això es tradueix en una pèrdua d'ingressos per a tots els implicats. Les persones treballadores hauran de lluitar en un entorn restrictiu de vigilància i quarantena. Electronics Watch i Economic Rights Institute han publicat una guia adreçada a compradors públics amb directrius pensades per ajudar a protegir els drets dels treballadors/res en les seves cadenes de subministrament afectades per l'epidèmia.

La guia inclou les següents recomanacions:

  • Debatiu amb els vostres proveïdors la necessitat de flexibilitat
  • Assegureu-vos que la resposta dels vostres proveïdors i les polítiques relacionades amb l'epidèmia aborden els riscos clau per a les persones treballadores de les vostres cadenes de subministrament
  • Exploreu de quina manera els vostres  proveïdors esperen complir les regulacions del govern xinès per protegir els treballadors/es durant l'epidèmia (avís núm. 5)
  • Procureu mètodes de control sensibles a la situació dels treballadors/res

Llegiu-ne la guia sencera