27 de setembre de 2021

La recerca sobre una mina de cobalt revela àmplies violacions dels drets dels treballadors

La nostra primera gran recerca sobre una mina de cobalt i coure a la República Democràtica del Congo ha revelat importants problemes en matèria de drets de les persones treballadores, salut i seguretat i medi ambient. La recerca, que va incloure extenses enquestes als treballadors, debats en grups de discussió i entrevistes, es va dur a terme en col·laboració amb el Southern Africa Resource Center (SARW) i la Initiative Bonne Gouvernance et Droits Humains (IBGDH).

"Treballem sense descans des de les 6 del matí fins a les 6 de la tarda i sense mitjans de transport per a arribar al lloc de treball", van dir els treballadors miners als investigadors, i van afegir que no se'ls paguen les hores extres. En treballar en mines a cel obert, també van denunciar l'absència de refugis contra les fortes pluges, quan es veuen obligats a arrossegar-se sota els camions per a protegir-se. Es van queixar d'un treball perillós i sense proteccions. En un equip de 10 operaris miners, només hi ha quatre màscares antigàs, per la qual cosa porten taps nasals que a penes protegeixen de la pols carregada de cobalt que provoca problemes respiratoris. Reben un parell de guants al mes, dos cascos i un impermeable cada dos anys. "En cas de mort, l'empresa no indemnitza a la família", van dir també els treballadors de la mina als investigadors. Si es neguen a fer un treball insegur seran acomiadats, van dir.

Els treballadors també van destacar l'absència de mesures adequades de gestió de riscos per a minimitzar l'emissió de substàncies perilloses de l'explotació minera a l'aire, l'aigua i el sòl, la qual cosa perjudica les comunitats circumdants.

Mentre es preocupen per la possibilitat de sofrir represàlies, aquests treballadors busquen una solució tant de les autoritats regionals com de les empreses.