21 de setembre de 2020

La resiliència a través de la sostenibilitat

El dia 8 de setembre, més de 60 persones van participar en el webinar d'Electronics Watch «La compra pública en temps de crisi i més enllà: la resiliència a través de la sostenibilitat» (Public Procurement in Times of Crisis and Beyond: Resilience through Sustainability). Dotze ponents —experts en compra pública, monitoratge i auditoria social— van compartir les seves idees sobre com enfortir la responsabilitat social i mediambiental en la compra pública, reforçar el compromís eficaç en la cadena de subministrament i donar suport a una participació significativa de les persones treballadores.

En les seves presentacions, els ponents van coincidir en tres objectius generals. En primer lloc, una petició que s'alinea amb els objectius de sostenibilitat i que incita fortament les empreses responsables a actuar en aquesta direcció. En segon lloc, la necessitat de desenvolupar la transparència amb relació a les cadenes de subministrament, la diligència deguda i les condicions de treball, que va més enllà del nivell actual definit per les empreses. En tercer lloc, el rol central de la col·laboració entre els compradors públics i els seus proveïdors per desenvolupar la responsabilitat social en la compra pública.

Veure webinar aquí

Descarregar documentació aquí