16 de novembre de 2020

La Unió Europea cita la col·laboració entre Electronics Watch i l’ACM com “un exemple de bones pràctiques”

A l’estudi ‘Using procurement in Catalonia to strengthen workers’ rights in electronics supply chains’ (‘L’ús de la contractació pública per enfortir els drets dels/les treballadors/es a les cadenes de subministrament electrònic’, dins Making Socially Responsible Public Procurement Work), la UE ha citat la col·laboració entre Electronics Watch i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) com un exemple de bones pràctiques en el sector TIC.

Aquest estudi descriu la contractació recent d'una xarxa d'impressores per valor de més d'un milió d'euros/any i amb la participació de 156 municipis. Per ser admesos a l'acord general, els licitadors han de presentar dades sobre les fàbriques on s'han produït els productes i han de garantir el compliment de drets laborals i la normativa de seguretat i salut. L'ACM ja planteja incloure les condicions del contracte d'Electronics Watch en dos acords més per contractacions de TIC i equips de vídeo.

L'estudi afirma que "el fet que més autoritats públiques exigeixin informació sobre els llocs i processos de producció ajudarà a convertir-ho en una pràctica habitual a la indústria."