28 d'octubre de 2015

La Universitat de Leicester s'uneix al creixent nombre d'institucions públiques europees per treballar per la millora de les condicions laborals per a les treballadores

La Universitat de Leicester s'ha afiliat a Electronics Watch, unint-se al creixent nombre d'institucions públiques que comparteixen la preocupació per les pobres nomatives laborals de la cadena de subministrament dels equips electrònics. En unir-se a Electronics Watch, la Universitat de Leicester pressiona per aconseguir millores en les condicions de les treballadores de les cadenes de subministrament de les marques que tenen contractades, així com dóna suport al monitoreig independent de les fàbriques on produeixen.

James Trotter, Cap de l'Àrea de compres de la Universitat de Leicester: "L'afiliació a Electronics Watch és un gran pas endavant per aplicar la nostra nova Estratègia de Contractació. La sostenibilitat és fonamental per a la nostra estratègia, per tant tenir accés a les condicions de contractació que han de garantir els drets de les treballadores al llarg de les nostres cadenes de subministrament d'equips tecnològics, així com diposar d'una xarxa de monitoreig per verificar el compliment d'aquests estàndards, són qüestions que estan totalment en línea amb els nostres objectius.

Jim Cranshaw, de People and Planet: "Estem encantats amb el fet que la Universitat de Leicester estigui fent servir la seva influència per impulsar les cadenes de submnistrament ètiques en els seus contractes de la industria electrónica. La Universitat de Leicester ha subratllat com els organismes públics, i en particular les universitats, poden adoptar una postura positiva i eficaç contra les condicions d'explotació. Espero que més universitats i organismes públics s'uneixin a la creixent demanda d'un futur fabril lliure d'explotació afiliant-se a Electronics Watch.

Edmund Spanner, estudiant de Leicestert: "Me n'alegro que la Universitat hagi escoltat els estudiants i s'hagi afiliat a Electronics Watch. Les universitats tenen el deure d'assegurar-se que estan promovent activament els valors que l'educació pública hauria de promoure com ara l'equitat, la cooperació i la solidaritat. Avui em sento orgullós de dir que estudio aquí.