Monitoratge amb la participació activa de les persones treballadores

La metodologia de monitoratge amb la participació de les persones treballadores d’Electronics Watch parteix dels drets i les prioritats d’aquest col·lectiu. Es tracta d’una eina efectiva perquè els compradors públics puguin detectar i solucionar els incompliments dels drets laborals i de les normes de seguretat que es produeixen a les seves cadenes de subministrament globals.

Detecció de problemes importants que potser passen desapercebuts per a altres entitats. Els equips de monitoratge d’Electronics Watch s’ubiquen a prop de les comunitats de les persones treballadores, hi mantenen vincles de confiança o bé els estan teixint. A més, tenen la capacitat de reunir-s’hi en contextos que minimitzen la seva por de patir represàlies. Per tant, sovint els parlen de problemes que no s’atreveixen a explicar als equips d’inspecció que els entrevisten per primer cop.

Immediatesa. Les entitats de monitoratge d’Electronics Watch estan arrelades al territori i són properes a les comunitats de les persones treballadores. S’hi relacionen quotidianament, per això poden gestionar les denúncies amb rapidesa i fer-ne un seguiment a llarg termini.

Experiència. Els equips de monitoratge d’Electronics Watch han de disposar d’experiència en els àmbits següents: legislació laboral a escala internacional, regional i nacional, problemes laborals de la indústria electrònica, riscos laborals, elaboració d’auditories financeres i de recursos humans, entrevistes amb el personal, qüestions de gènere, gestió de línies d’atenció o de mecanismes de reclamació independents i seguiment de les queixes de les persones treballadores.

Independència. Les persones que representen els equips de monitoratge d’Electronics Watch no estan implicades en processos de presa de decisions que puguin provocar conflictes d’interessos. Són organitzacions expertes en drets laborals independents que aporten dades per justificar les seves conclusions.

Solucions sostenibles. Cercar formes d’apoderar col·lectivament les persones treballadores per prevenir i solucionar les possibles vulneracions i, alhora, fer que les empreses i les marques s’hi impliquin activament, són elements indispensables del procés de monitoratge. Com més seguretat tingui el personal per denunciar problemes i més s’impliqui la direcció de les empreses per mirar de solucionar-los, més profundes i sostenibles seran les millores que es produeixin als centres de treball. Aquest enfocament beneficia les empreses que no volen limitar-se a fer auditories i millorar realment les condicions laborals dels seus proveïdors.