5 d'abril de 2019

Nou resum de posicionament d’Electronics Watch sobre el què i el com darrera “La veu de les persones treballadores”

La "veu de les persones treballadores" s'ha convertit en la nova paraula de moda de la responsabilitat social corporativa. D'aquesta manera, es reconeix  que les auditories socials no permeten a les empreses relacionar-se amb les persones treballadores o entendre qüestions que només les persones treballadores poden informar. Els nous "proveïdors de veu de les persones treballadores" ofereixen aplicacions per ajudar les empreses a relacionar-se amb les persones treballadores. Però, què vol dir que les persones treballadores tinguin veu?

El resum de posicionament d'Electronics Watch "Worker Voices: From Talk to Action", suggereix que les persones treballadores haurien de tenir la seguretat i els recursos necessaris per participar en un diàleg significatiu amb els empresaris i els compradors per cridar l'atenció sobre problemes, contribuir a buscar solucions i ajudar a millorar les condicions de treball.

El resum de posicionament d'Electronics Watch ofereix idees i qüestions relacionades amb la contractació pública socialment responsable i sostenible basant-se en la perspectiva d'Electronics Watch com una organització de monitoratge de drets laborals que situa les persones treballadores al centre de les seves activitats.