22 d'octubre de 2019

Nova avaluació de riscos regional: la indústria de l’electrònica al Vietnam

Electronics Watch ha publicat l'avaluació de riscos regional de la indústria de l'electrònica al Vietnam, un document que subratlla la preocupació per possibles abusos en àrees com la llibertat de treball, la llibertat d'associació, les hores treballades, la salut i la seguretat de les persones treballadores. L'avaluació ha estat a càrrec d'un equip de recerca del Centre pel Desenvolupament i la Integració (CDI, per les seves sigles en anglès) del Vietnam.

Els riscos significatius destacats en l’informe inclouen:

  • Hores extra excessives: tot i que les persones treballadores poden fer hores extra per augmentar de manera important el seu salari, també han informat sobre pràctiques forçoses més enllà del límit legal.
  • Polítiques de contractació de sis mesos per a treballadores amb l’objectiu de reduir l’obligació de les empreses amb les treballadores embarassades.
  • Impossibilitat per a les persones treballadores d’exercir la negociació col·lectiva en casos en què els sindicats depenen de la direcció empresarial.
  • Exposició en el lloc de treball a químics i soroll que impacten en la salut de les persones treballadores i que poden causar de manera freqüent cansament, dolor, nàusees, marejos i, en el cas de les dones, avortaments i problemes menstruals.

Aquesta avaluació de riscos s’ha basat en enquestes realitzades pel CDI a les persones treballadores, en la revisió d’informació secundària i en entrevistes a experts. Un grup de sondeig format per representants dels sindicats, de les empreses, de les ONG i d’organitzacions acadèmiques ha revisat i comentat l’esborrany dels resultats d’aquesta avaluació.