12 de desembre de 2022

Oportunitat de comentar els criteris de l'etiqueta ecològica per a l'acompliment ESG corporatiu

Al juny, Electronics Watch va publicar ‘State of Sustainability Research for Corporate ESG Performance: The Electronics Industry' ('Estat de la recerca sobre sostenibilitat dels resultats ESG de les empreses: La indústria electrònica'). L'informe dona suport al Consell Mundial de l'Electrònica (GEC) en la revisió dels criteris de l'Eina d'Avaluació Ambiental de Productes Electrònics (EPEAT) per a l'acompliment corporatiu ESG. EPEAT és una etiqueta ecològica mundial per al sector informàtic.  El GEC ha publicat el seu esborrany de criteris d'acompliment ESG corporatiu (en anglès) perquè el públic el comenti.

Els comentaris han d'enviar-se abans de les 11.59 pm ET del dilluns 9 de gener de 2023. Animem a totes les parts interessades, inclosos els compradors públics, els sindicats i altres organitzacions de la societat civil, a enviar els seus comentaris. Els comentaris seran revisats per un comitè que inclou a dos membres del Patronat d'Electronics Watch.

La recerca de Electronics Watch va identificar sis àrees clau per al desenvolupament de criteris: (1) transparència de la cadena de subministrament, (2) monitoratge i presentació d'informes, (3) reparació i remediació, (4) llibertat d'associació, (5) salari digne, i (6) salut i seguretat en el treball. En cada àrea, vam identificar les millors pràctiques de compradors públics, empreses i altres ecoetiquetes.

Els productes certificats per la EPEAT han de complir una sèrie de criteris exigits. Els productes es qualifiquen com a Bronze, Plata o Or en funció del nombre de criteris opcionals addicionals que compleixin. Depenent del contingut d'aquest conjunt de criteris opcionals, els compradors públics poden contribuir potencialment a elevar el llistó dels resultats ESG exigint productes EPEAT amb una qualificació alta.