Per què afiliar-se?

Si t'afilies a Electronics Watch podràs:

  • Aconseguir una capacitat sense precedents de fer un seguiment de les demandes contractuals relatives al compliment de les normes sobre drets i riscos laborals a les teves cadenes de subministrament de productes electrònics mitjançant una xarxa de monitoratge arrelada al territori i amb presència a les principals regions productores del món.
  • Formar part d'una xarxa creixent de compradors públics (vegeu la llista d'entitats afiliades) que cada cop té més força i capacitat de compra per generar canvis favorables per a les persones treballadores.
  • Disposar de suport, assessorament, plantilles i recursos per ajudar el personal de contractació.

Avantatges

  • Avaluacions de riscos classificats per regions i fàbriques, així com informes complets sobre la conformitat de les fàbriques
  • Una guia d'acció concisa per ajudar les entitats a dialogar amb els contractistes
  • Una caixa d'eines per als compradors públics amb recursos fàcils d'utilitzar per orientar el personal de contractació i els contractistes
  • Suport individualitzat per a les licitacions en curs
  • Plataformes per fomentar que la indústria s'impliqui per resoldre problemes sistèmics
  • Accés a seminaris en línia, conferències i xarxes per fomentar la responsabilitat de la cadena de subministrament de productes electrònics

Electronics Watch és una organització sense afany de lucre que es basa en les aportacions de les afiliades, per això cada entitat només ha d'assumir una part del cost real de la quota de sòcia. Les quotes anuals es destinen a mancomunar recursos, mantenir la xarxa internacional de monitoratge i impulsar activitats de recerca i millora.

A Electronics Watch totes les entitats afiliades tenen veu mitjançant les persones que les representen al Patronat. També animem les entitats a participar del Grup Assessor i dels grups de treball.

Demana més informació