Persones

El diagrama següent mostra els diferents grups de persones que formen Electronics Watch: