Preguntes freqüents de les empreses

Algunes empreses d’informàtica coneixen Electronics Watch, saben com funcionem i quins són els nostres objectius. Però potser hi ha altres empreses que fabriquen o venen productes a entitats públiques que tenen dubtes. Tot seguit, us oferim algunes respostes. Si us cal més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Electronics Watch és una ONG?

Sí, Electronics Watch és una ONG, ja que no som un govern ni una empresa mercantil, sinó una entitat sense afany de lucre reconeguda per la legislació dels Països Baixos. Però no som una ONG de les que impulsen campanyes mediàtiques contra les empreses i fan servir els mitjans de comunicació per assenyalar-les i criticar-les. No solem contactar amb els mitjans de comunicació.

Quins són els objectius d’Electronics Watch?

Les entitats sòcies d’Electronics Watch —les afiliades, tal com les anomenem nosaltres— pertanyen al sector públic: són ajuntaments, universitats, agències estatals i altres organismes que adquireixen productes electrònics.

Electronics Watch fomenta la col·laboració d’aquestes entitats per protegir els drets de les persones treballadores a la cadena de subministrament amb l’ajut d’equips de monitoratge de la societat civil ubicats a les regions que fabriquen productes electrònics. Electronics Watch facilita als compradors públics els mitjans necessaris perquè puguin fer un seguiment de les obligacions contractuals que han acordat amb els seus proveïdors.

Electronics Watch treballa per millorar les condicions de les cadenes de subministrament de les entitats afiliades. Per aconseguir-ho, és molt important col·laborar amb els equips locals de monitoratge, ja que estan arrelats al territori i disposen de la capacitat de contactar amb les persones treballadores que volen denunciar els seus problemes.

I aquestes entitats de monitoratge tenen agenda pròpia? Són creïbles?

Pel que fa als equips de monitoratge de la societat civil que col·laboren amb Electronics Watch, s’han de tenir en compte tres aspectes:

En primer lloc, són independents i fan recerca basada en dades demostrables. Són “independents” - no tenen interessos econòmics en els temes que investiguen amb Electronics Watch. Tampoc mantenen vincles amb empreses o persones treballadores que puguin generar conflictes d’interessos. Justifiquen les conclusions dels seus informes amb dades de diferents tipus, com testimonis de persones treballadores, proves documentals i observació directa, i poden investigar les fàbriques tant des de dins com des de fora.

En segon lloc, són expertes en els seus àmbits. Això vol dir que poden emprar metodologies de monitoratge sofisticades i comparar les dades obtingudes amb la normativa pertinent a escala nacional o internacional. Electronics Watch també col·labora amb persones expertes independents en riscos laborals o contractació de personal migrant, per exemple.

Finalment, hi ha un factor específic que diferencia aquestes entitats de les que realitzen auditories socials convencionals: la presència al territori els permet mantenir contactes estables amb les persones treballadores i esforçar-se per guanyar-se la seva confiança. Per això aquestes persones els expliquen els seus problemes sense por de patir represàlies.

Com qualsevol altre equip d’investigació, les entitats de monitoratge que col·laboren amb Electronics Watch poden millorar. Per això, l’any 2019 Electronics Watch impartirà un cicle formatiu sobre metodologia de monitoratge a col·laboradors clau de nou territoris.

Acabem de rebre un informe d’Electronics Watch que acusa la nostra empresa (o un dels nostres proveïdors) d’incomplir la normativa laboral. Ens prenem molt seriosament aquestes coses. Com se suposa que hauríem d’actuar?

Tot i que les expectatives i les recomanacions envers les empreses poden variar en funció de cada cas, Electronics Watch comunicarà clarament a les empreses com han d’actuar mitjançant una carta adjunta a l’informe.

En general, Electronics Watch intenta solucionar els problemes detectats mitjançant la col·laboració de l’empresa. Aquest procés requereix transparència i eficiència (per exemple, es pot aprovar un pla d’acció clar i acotat en el temps).

Per començar, cal que confirmeu la recepció de l’informe d’Electronics Watch en un termini màxim de 48 hores. Després, cal que us comprometeu a aplicar el més aviat possible un pla de seguiment dels problemes ben calendaritzat i mesures per corregir-los.

Electronics Watch pot qualificar un problema com a urgent si suposa un perill per a la salut, la seguretat o el benestar de les persones treballadores. En aquest cas, cal abordar-lo en un termini màxim de 48 hores, que és la norma general de la indústria.

Al llarg d’aquest procés esperem que compartiu tota la informació existent i que justifiqueu les conclusions amb dades. Les Condicions contractuals d’Electronics Watch també exigeixen aquest nivell de transparència.

Ens preocupa haver de respondre a les preguntes dels compradors públics o dels mitjans de comunicació després que Electronics Watch hagi publicat un informe.

Electronics Watch no sol recomanar als seves afiliades que es posin en contacte amb cap empresa ni que enviïn informes a la resta de sòcies. Primer, ofereix a l’empresa afectada l’oportunitat de resoldre els problemes de manera col·laborativa.

En l’etapa d’informació a les entitats afiliades, Electronics Watch espera poder explicar quins han estat els problemes i les millores assolides. Després, en la majoria de casos, publica l’informe a la pàgina web amb tota l’evolució fins al moment.

No obstant això, mai s’utilitzarà aquesta informació per captar l’atenció dels mitjans amb fins sensacionalistes. Creiem que aquest procés ha de mantenir l’equilibri entre generar un entorn segur per resoldre els problemes al centre de treball i garantir la rendició de comptes davant de les afiliades i la ciutadania.

Sóc un distribuïdor allunyat de la fàbrica i sense capacitat de fer que les seves condicions laborals millorin. No obstant això, contractualment tinc l’obligació de respectar les normes del vostre codi. Com puc aconseguir-ho?

Les Condicions contractuals d’Electronics Watch es basen en el concepte de diligència deguda dels Principis rectors sobre empreses i drets humans de l’ONU, que tota empresa ha de respectar independentment de la seva mida o la posició que ocupi a la cadena de subministrament.

Segons les Condicions contractuals d’Electronics Watch, els contractistes han d’actuar amb diligència deguda per detectar els riscos potencials de vulneracions i mitigar-los, resoldre les existents i evitar l’incompliment del Codi de normes laborals d’Electronics Watch (o un codi equivalent) durant la fase de fabricació dels productes que lliuraran a les afiliades. Això implica emprar tot el poder de negociació possible amb els proveïdors, incloent-hi drets contractuals i incentius comercials viables per tal d’adquirir els bens respectant el codi i mantenint l’esperit de millora contínua.

Les condicions contractuals també expliquen com es poden fer “esforços raonables i proporcionats” perquè el codi es compleixi. Cal demostrar que això s’ha fet mitjançant l’enviament de cartes demanant als proveïdors que respectin el codi, per exemple.

Electronics Watch us facilita el compliment dels requisits de diligència deguda mitjançant models de cartes per als proveïdors, disponibles a la Caixa d’eines per als compradors públics.

Puc consultar les condicions contractuals?

Sí. Pots consultar les condicions contractuals fent clic sobre aquest enllaç.