Què fem?

Electronics Watch uneix compradors del sector públic, organitzacions de la societat civil de les regions productores d'electrònica i persones expertes en drets humans i cadenes de subministrament globals. Promovem la compra pública que fomenti condicions laborals dignes a les cadenes de subministrament de productes electrònics. Oferim als compradors públics una capacitat sense precedents de fer seguiment de les demandes contractuals gràcies al monitoratge amb la participació activa de les persones treballadores, que ajuda aquest col·lectiu a proposar millores i contribuir a solucionar els problemes.

 

Com ho fem?

1. Difonent i organitzant una compra pública que fomenti les condicions laborals dignes a les cadenes de subministrament de productes electrònics

2. Investigant i treballant per millorar les condicions laborals de les cadenes de subministrament de productes electrònics per al sector públic

Plataforma de compra pública socialment responsable amb eines per incorporar als concursos i als contractes, com el Banc de Recursos per als compradors públics.

Avaluacions de riscos regionals perquè els compradors públics sàpiguen a quins perills s’exposen les persones treballadores en alguns territoris productors d’electrònica.

Xarxa d’afiliats que permet que els compradors públics intercanviïn idees i aprenguin els uns dels altres.

Monitoratge exhaustiu de la conformitat per detectar i solucionar vulneracions dels drets laborals i la normativa de salut i seguretat a algunes fàbriques.

Assessorament als contractistes per ajudar-los a complir els requisits contractuals dels afiliats.

Mecanismes de reclamació per al personal i les entitats que defensen els seus drets.

Seminaris en línia, conferències i actes educatius relacionats amb la compra pública socialment responsable.

Plataformes amb la indústria, la societat civil i els compradors públics per millorar les condicions del sector de manera sistèmica.