Qui som

Partint dels drets i les prioritats de les persones treballadores, Electronics Watch utilitza el monitoratge amb la participació activa d'aquest col·lectiu per detectar problemes a les fàbriques.

L'any 2015 Electronics Watch es va presentar formalment com a organització de monitoratge independent, unint compradors del sector públic i organitzacions de la societat civil de les regions productores d'electrònica amb persones expertes en drets humans i cadenes de subministrament globals.

Electronics Watch augmenta contínuament l'abast de les activitats de monitoratge a més regions i proveïdors, a mesura que va creixent el nombre d'entitats públiques que aposten per compartir les despeses de supervisió i coordinar la seva participació a la indústria electrònica mitjançant aquesta plataforma.

Electronics Watch és una entitat no governamental sense afany de lucre reconeguda per la llei dels Països Baixos (registrada amb el núm. 62721445 a la Cambra de Comerç d'aquest país). Els estatuts regulen la seva estructura organitzativa, com ara la composició, les competències i la forma d'escollir el Patronat, i les funcions del Grup Assessor.