Resums de posicionament

  Resum de posicionament #3: La crisi climàtica i la indústria electrònica: Drets laborals, sostenibilitat ambiental i paper de la contractació pública

  Els resums de posicionament d'Electronics Watch aporten informació i propostes sobre qüestions relacionades amb la compra pública socialment responsable, partint de l'enfocament d'Electronics Watch com a organització de monitoratge dels drets laborals que situa les persones treballadores al centre. "La crisi climàtica i la indústria electrònica" evidència que els riscos socials i ambientals de les cadenes de subministrament d'electrònica no es poden separar i que les millores sostenibles només seran possibles si el focus es posa en la producció. Això suggereix un enfocament per a la contractació pública, amb l'objectiu que aquesta utilitzi les oportunitats d'innovació completes incloses en la Directiva de la UE 2014/24/UE, impulsant les innovacions del mercat i facilitant sistemes de producció basats en el ple respecte als drets de les persones treballadores i de la protecció ambiental.

  Descarregar (Document PDF - 199Kb)

  Resum de posicionament 2 «La veu de les persones treballadores: de la conversa a l’acció»

  Els resums de posicionament d'Electronics Watch ofereix idees i qüestions relacionades amb la contractació pública socialment responsable i sostenible basant-se en la perspectiva d'Electronics Watch com una organització de monitoratge de drets laborals que situa les persones treballadores al centre de les seves activitats. "La veu de les persones treballadores" recomana que aquestes haurien de tenir la seguretat i els recursos necessaris per participar en un diàleg significatiu amb els empresaris i els compradors per cridar l'atenció sobre els problemes, contribuir a buscar solucions i ajudar a millorar les condicions de treball. Assolir aquest objectiu requereix una reconceptualització imaginativa de l'organització de la producció, mesures que van molt més enllà de les auditories socials o de les aplicacions per a mòbils de "veu de les persones treballadores.

  Descarregar (Document PDF - 1Mb)

  Resum de posicionament d’Electronics Watch #1: Transparència amb la participació activa de les persones treballadores

  Els resums de posicionament d'Electronics Watch aporten informació i propostes sobre qüestions relacionades amb la compra pública socialment responsable, partint de l'enfocament d'Electronics Watch com a organització de monitoratge dels drets laborals que situa les persones treballadores al centre. La transparència de la cadena de subministrament amb la participació activa de les persones treballadores va més enllà de les iniciatives orientades a reduir els riscos per a la reputació de les empreses. En comptes de dirigir-se a consumidors i consumidores, se centra en el personal: per a aquest col·lectiu, la transparència consisteix a participar en condicions d'igualtat i disposar de la informació i els recursos necessaris per garantir els seus drets i la seva seguretat.

  Descarregar (Document PDF - 261Kb)