11 de juliol de 2019

Sobre benestar de les persones treballadores: suggeriments per a la indústria de l’electrònica

Dos dies abans de la publicació de l'estudi de l'Economic Rights Institute i Electronics Watch sobre la relació entre les condicions laborals i la taxa de suïcidis de persones treballadores de la indústria de l'electrònica a la Xina, la Responsible Business Alliance ha anunciat una nova iniciativa per millorar el "benestar de les persones treballadores" en les cadenes de subministrament a Àsia. Tot i que es tracta d'una inversió en qualitat de vida de treballadors i treballadores molt major a les anteriors, l'ERI i Electronics Watch insten a la indústria a no perdre de vista la relació entre aquestes qüestions, el risc de suïcidi i les condicions laborals.

L’estudi de l’ERI i Electronics Watch se centra especialment en condicions de risc com ara les hores extres forçoses i les restriccions al dret de les persones treballadores de deixar la feina sense perdre part dels seus sous. Els nostres suggeriments per ampliar el programa de benestar de persones treballadores de la RBA inclouen:

  • Col·laborar amb la societat civil i experts en sociologia, no només amb experts en medicina, per garantir que es tracta de manera continuada la relació entre el benestar dels treballadors i treballadores i les condicions laborals.
  • Tot i que la idea del “benestar” de les persones treballadores pot promoure una actitud positiva alhora que aplica millores necessàries en les condicions laborals, és important no perdre de vista el risc de suïcidi, el qual representa el risc de danys seriosos per a les persones treballadores.
  • Basar-se en l’estudi de l’ERI i Electronics Watch per provar les hipòtesis de relació específica entre les condicions laborals i el benestar de les persones treballadores.

Per a la indústria, el repte serà passar dels esforços caritatius per promoure el benestar individual de les persones treballadores a abordar qüestions més àmplies sobre la responsabilitat de les empreses en les relacions de producció i laborals. Esperem que la indústria estigui preparada per entomar-lo.

Response from the Responsible Business Alliance (12 July, 2019)

Thank you for the input on the upcoming worker survey. As you are aware, the RBA was founded in 2004 with the focus of the original Code of Conduct on the worker. Our vision is: A global industry that creates sustainable value for workers, the environment and business.

The RBA is a leading organization in the areas of forced labor, the workplace environment, employment conditions, etc. as evidenced in our Code of Conduct and the work of our Initiatives. We work tirelessly to address issues in the workplace that may lead to conditions that create stress and impact worker well-being in the workplace. The focus on these issues was not identified or created during the last twelve months but rather over 15 years of committed work in this space.

Thank you for the input on the upcoming worker survey. As you are aware, the RBA was founded in 2004 with the focus of the original Code of Conduct on the worker. Our vision is: A global industry that creates sustainable value for workers, the environment and business.

The RBA is a leading organization in the areas of forced labor, the workplace environment, employment conditions, etc. as evidenced in our Code of Conduct and the work of our Initiatives. We work tirelessly to address issues in the workplace that may lead to conditions that create stress and impact worker well-being in the workplace. The focus on these issues was not identified or created during the last twelve months but rather over 15 years of committed work in this space.

We are very excited about the creation of a worker survey with our trusted, credible, partners Impactt and Ulula. We are confident that it will represent the single most extensive worker survey conducted in the industry. It is designed to identify the challenges that are present in the workplace and will help create a road map to address any systemic issues that are identified in a meaningful and impactful way on behalf of the industry and the RBA. The goal of this new tool will in fact link working conditions to worker well-being.

While the development of the actual worker survey has just begun, we will as you outlined, be seeking input from health experts, researchers and stakeholders both from within and outside the industry. We have not yet identified the list of experts that we will utilizing.

We view the survey as only one input into a broader body of work in the area of workplace wellbeing.  The survey is only a tool to identify the challenges workers face. The impactful work of advancing the wellbeing of workers will be developed in response to the survey results which will include external stakeholder consultation. Thank you for your offer to provide input.