2 de febrer de 2018

Un informe recomana a l’estat de Washington l’adhesió a Electronics Watch

El Centre de la Dona de la Universitat de Washington ha instat a l’Estat de Washington a aprovar legislació vinculant relativa a la compra pública dins de la regió per prevenir el tràfic de persones i obligar els contractistes estatals a fer un seguiment de les cadenes de subministrament amb criteris ètics. En el seu informe dirigit a la cambra titulat “Human Trafficking and Supply Chains - Recommendations to Reduce Human Trafficking in Local and Global Supply Chains”, el Centre apunta que l’Estat de Washington hauria de garantir que “totes les cadenes de subministrament dels proveïdors han de ser inspeccionades (…) per una agència de monitoratge independent, preferiblement Electronics Watch en el cas dels contractes de material electrònic”.

 

En ser el primer estat als Estats Units d’Amèrica a criminalitzar el tràfic de persones, Washington “té una oportunitat per continuar en aquesta línia i posar en marxa lleis significatives que redueixin les inversions relacionades amb el treball forçós i el tràfic de persones a l’Estat,” declara l’informe.

Diversos informes durant l’any 2017 han destacat i recomanat Electronics Watch:

A l’informe “Protecting human rights in the supply chain: A guide for public procurement practitioners,” realitzat per London Universities Purchasing Consortium, University of Greenwich, Chartered Institute of Procurement and Supply i Advanced Procurement for Universities and Colleges, Electronics Watch s’esmenta com a exemple de col·laboració entre institucions públiques per a inspeccionar les cadenes de subministrament de manera més efectiva. “Compartir els recursos significa que es poden fer més inspeccions, més seguiment, i un recull d’informació més efectiu,” apunta l’informe. “També implica més capacitat d’influència i millor expertesa en les negociacions amb les marques globals; molt millor del que podrien aspirar a assolir les institucions pel seu compte.”

L’informe “Responsible Procurement Project: Review of Findings for Food & Electronics”, del Comitè Consultiu Presidencial sobre Normes Laborals i Drets Humans a la Universitat de Michigan, recomana a la universitat l’adhesió a Electronics Watch com a “ soci necessari per monitorar els proveïdors i recollir dades.”

El primer Estàndard Internacional per les bones pràctiques en la compra sostenible -ISO 20400- es va posar en marxa l’abril de 2017. Es basa en els Principis Rectors sobre Empreses i Drets Humans de l’ONU i en l’estàndard ISO 26000 sobre responsabilitat social. LUPC, membre fundador d’Electronics Watch, va ser la primera organització del sector públic del Regne Unit i del sector de l’educació a nivell global a ser avaluat amb aquest estàndard, i va aconseguir una puntuació de 3,71 sobre 5. Public Spend Forum opina en relació a les bones pràctiques d’LUPC que  “el seu director, Andy Davies, ha estat durant molts anys un dels líders del sector públic del Regne Unit pel que fa a les compres sostenibles i responsables, i la seva feina ha estat fonamental per aconseguir que Electronics Watch es convertís en una força rellevant a l’hora d’aconseguir millores en les condicions laborals dels treballadors i les treballadores d’aquesta indústria.”