Vehicles de baixes emissions

A l'abril de 2022 Electronics Watch va llançar el programa de vehicles de baixes emissions. L'objectiu és ampliar el nostre reeixit model d'impacte de Electronics Watch al sector de l'automòbil.


Per qué?

Molts compradors públics ja han vist l'impacte que la seva col·laboració amb Electronics Watch pot tenir en les condicions laborals de les seves cadenes de subministrament de TIC i han expressat el seu desig d'ampliar aquesta col·laboració a altres sectors.

Arribar a la "xarxa zero" és una de les principals prioritats dels compradors públics, i aquests esforços inclouen la substitució dels vehicles de combustible fòssil per vehicles de baixes emissions que funcionen amb bateries renovables. Les cadenes de subministrament d'aquests se solapen amb les de les TIC (semiconductors i minerals), a l’igual que la nostra experiència i model d'impacte.

És necessària una transició justa. La urgent necessitat de mitigar la crisi climàtica passant d'una economia basada en el carboni a una economia d'energia neta només pot funcionar si els treballadors itreballadores i les comunitats tenen veu. Els compradors públics entenen que poden secundar això supervisant de manera independent les seves cadenes de subministrament i facilitant la remediació a través del compromís de la indústria.

Quan?

Aquest programa tindrà una durada inicial de tres anys, des d'abril de 2022 fins a març de 2025.

Qui?

Els afiliats a Electronics Watch que participen en el programa:

 • Advanced Procurement for Universities and Colleges (APUC), Regne Unit
 • Ajuntament de Barcelona, Espanya
 • Agència del Govern de Flandes per a Instal·lacions i Operacions, Bèlgica
 • Ajuntament d'Oslo, Noruega
 • Transport de Londres, Regne Unit
 • Transports Metropolitans de Barcelona, Espanya


Altres participants del sector públic:

 • Institut Federal de Desenvolupament Sostenible (FIDO), Bèlgica
 • Ajuntament d'Hamburg, Alemanya
 • Hochbahn Hamburg, Alemanya


Socis de monitoratge:

 • Centre de Recerca i Servei Popular (CISEP), Bolívia
 • Economic Rights Institute (ERI), la Xina
 • INKRISPENA, Indonèsia
 • Pacific Asia Resource Center (PARC), Filipines
 • Serve the People Association (SPA), Taiwan
 • Southern Africa Resource Watch (SARW), RD del Congo
 • Tenaganita, Malàisia

Com?

 • Monitoratge orientat als treballadors i treballadores dels seus drets laborals en les cadenes de subministrament del sector de l'automòbil, centrant-se en els minerals, l'electrònica i les bateries. Els primers llocs de monitoratge són les mines d'estany de Bolívia, les de cobalt de la República Democràtica del Congo i les de níquel d'Indonèsia i Filipines. A Bolívia s'està preparant el monitoratge de les operacions de liti. A Taiwan, Malàisia i la Xina es durà a terme el monitoratge orientat als treballadors i treballadores de les fàbriques de semiconductors. La planificació del monitoratge de la fabricació de bateries començarà més endavant, en 2023.
 • Desenvolupament de la capacitat dels compradors públics i suport a través d'eines, consultoria i creació de xarxes.
 • Participació de la indústria en casos de fàbriques i mines i en qüestions sistèmiques per a facilitar la correcció.
 • Participació de la societat civil a través de la cooperació amb els sindicats i les organitzacions de la societat civil.


Si la seva organització està interessada a participar en aquest programa, posi's en contacte amb Rocío Paniagua.