Visió i missió

Imaginem un món en què totes les persones que treballen a la cadena de subministrament de la indústria electrònica puguin exercir els seus drets per tal de garantir unes condicions de treball segures i dignes i protegir el seu entorn.

 

La missió d'Electronics Watch és fomentar que els compradors del sector públic treballin junts i col·laborin amb els equips locals de monitoratge per protegir els drets i la seguretat del personal que treballa a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics.

 

Per aconseguir-ho, cal que les cadenes de subministrament dels productes electrònics adquirits per les entitats públiques compleixin els criteris següents en totes les etapes (de l’extracció de materials fins a la fabricació):

  • Que els compradors públics actuïn amb responsabilitat social i generin impactes positius tangibles i mesurables sobre les persones que produeixen els productes adquirits per aquestes entitats.
  • Que les organitzacions de la societat civil i els sindicats democràtics de les regions productores d’electrònica puguin accedir a les àrees industrials i als llocs de treball per ajudar els treballadors i treballadores a assolir els seus drets.
  • Que les empreses compleixin plenament la legislació nacional i internacional en matèria de drets i riscos laborals.
  • Que les marques i les empreses distribuïdores facin públics els noms dels proveïdors i les dades que acrediten el compliment de la normativa amb el màxim detall possible i adoptin mesures efectives per solucionar les vulneracions en matèria de drets i riscos laborals a les seves cadenes de subministrament.