Visió i missió

Electronics Watch té la visió d'un món on es respectin els drets de totes les persones treballadores de la cadena de subministrament de productes electrònics, es tingui en compte la veu d'aquest col·lectiu i les seves condicions laborals siguin dignes i segures.

 

La missió d'Electronics Watch és fomentar que els compradors del sector públic treballin junts i col·laborin amb els equips locals de monitoratge per protegir els drets i la seguretat del personal que treballa a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics.

 

Per aconseguir-ho, cal que les cadenes de subministrament dels productes electrònics adquirits per les entitats públiques compleixin els criteris següents en totes les etapes (de l’extracció de materials fins a la fabricació):

  • Que els compradors públics actuïn amb responsabilitat social i generin impactes positius tangibles i mesurables sobre les persones que produeixen els productes adquirits per aquestes entitats.
  • Que les organitzacions de la societat civil i els sindicats democràtics de les regions productores d’electrònica puguin accedir a les àrees industrials i als llocs de treball per ajudar els treballadors i treballadores a assolir els seus drets.
  • Que les empreses compleixin plenament la legislació nacional i internacional en matèria de drets i riscos laborals.
  • Que les marques i les empreses distribuïdores facin públics els noms dels proveïdors i les dades que acrediten el compliment de la normativa amb el màxim detall possible i adoptin mesures efectives per solucionar les vulneracions en matèria de drets i riscos laborals a les seves cadenes de subministrament.