Experiències de canvi

Millora de les condicions laborals del personal migrant de l'Europa Central

El febrer de 2016, els equips de monitoratge d’Electronics Watch van començar a investigar queixes sobre la vulneració de les normes laborals a la fàbrica que Foxconn té a la República Txeca. Electronics Watch va treballar amb Foxconn, HP i entitats locals de defensa dels drets laborals per lluitar contra la precarització i la manca de planificació de la feina...(continuar amb la lectura)

 

Posar fi al treball forçós de l'alumnat en pràctiques a una fàbrica de servidors del sud de la Xina

En octubre de 2015, Electronics Watch y sus afiliados se enteraron de que un importante fabricante de servidores del sur de China estaba vulnerando gravemente los derechos laborales y que había indicios de trabajo forzoso. Se obligaba algunos alumnos a hacer prácticas que no tenían nada que ver con sus aspiraciones formativas como requisito para obtener el título... (continuar amb la lectura)

 

Indemnitzacions i reducció de l'endeutament per als treballadors i treballadores migrants a Tailàndia

L'octubre de 2016, Migrant Workers Rights Network (MWRN) va denunciar a Electronics Watch i les entitats afiliades que una fàbrica tailandesa de productes electrònics retenia els passaports i altres documents d'identitat a persones d'origen birmà i, a banda, els cobrava taxes il·legals desorbitades per poder treballar. En aquest context, el risc de patir situacions de treball forçós o contraure deutes és molt elevat... (continuar amb la lectura)