Condicions contractuals d’Electronics Watch

Les condicions contractuals d’Electronics Watch són una eina efectiva per tal que les entitats afiliades puguin garantir que les seves cadenes de subministrament de productes electrònics són socialment responsables. Aquestes condicions contractuals compleixen la directiva de contractació pública de la UE (2014/24/UE) i incorporen aspectes d’abast internacional sobre compra pública, empreses i drets humans, com els Principis rectors sobre empreses i drets humans de l’ONU i les Directrius per a empreses multinacionals de l’OCDE.

Les condicions contractuals requereixen al contractista que actuï amb la diligència deguda per assolir la transparència de la cadena de subministrament, col·labori amb equips de monitoratge independents i solucioni les vulneracions dels drets laborals i de la normativa de salut i seguretat.

Les entitats afiliades a Electronics Watch han d’incorporar les condicions contractuals d'Electronics Watch o unes clàusules equivalents als seus contractes de maquinari TIC. Aquestes són les clàusules contractuals de segona generació que Electronics Watch (versió 2) ha desenvolupat en col·laboració amb Clyde i Co; es basen en part en el treball acadèmic del professor Martin Ortega.

Hem treballat amb persones expertes legals per a la transposició de les clàusules als marcs legals dels següents països:

Condicions contractuals per a Alemanya

Condicions contractuals per a l'Austràlia

Condicions contractuals per a Bèlgica (en holandès)

Condicions contractuals per a l'estat Espanyol

Condicions contractuals per a França

Condicions contractuals per als Països Baixos

Condicions contractuals per a Regne Unit