Contractació per al canvi

 

Gràcies a Electronics Watch els compradors públics poden detectar problemes que les persones treballadores no solen transmetre als auditors socials, solucionar incidències oportunament i resoldre qüestions sistèmiques a llarg termini. La nostra xarxa internacional d'entitats de monitoratge ofereix als compradors públics la possibilitat de posar un peu a les regions productores d'electrònica i genera una capacitat sense precedents de fer un seguiment dels contractes i de les normes de seguretat a les cadenes de subministrament de productes electrònics. La col·laboració de les entitats públiques tant a dins com a fora de les seves fronteres generen la força i la capacitat necessàries per lluitar contra el treball forçós i els riscos per a la salut i la seguretat laboral, i fer que les condicions laborals de les persones treballadores millorin.

Quins productes cobrim?

Electronics Watch se centra a fer un monitoratge de les cadenes de subministrament de productes electrònics, començant per la fase de fabricació dels components i acabant per l’assemblatge final dels productes:

  • Ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, estacions de treball, tauletes i clients lleugers
  • Pantalles i monitors
  • Perifèrics (ratolins, teclats, palanques de control, cables i auriculars)
  • Escàners, impressores, faxos, fotocopiadores i equips multifunció
  • Productes TIC per a empreses (commutadors, enrutadors, supercomputadors, servidors i sistemes d’emmagatzematge)
  • Telèfons intel·ligents i telèfons IP

Esteu interessats a fer un monitoratge d’altres tipus de productes electrònics? Estarem encantats de proposar-vos un programa pilot.

Gràcies al projecte Make ICT Fair, Electronics Watch també tindrà la capacitat de tractar qüestions relacionades amb l’extracció dels materials necessaris per fabricar els productes electrònics.