Execució del contracte i diligència deguda

Les condicions contractuals d’Electronics Watch són una eina efectiva perquè els compradors públics puguin garantir que les seves cadenes de subministrament són socialment responsables.

Execució del contracte en comptes de certificació

L’objectiu de qualsevol contracte de productes electrònics és detectar incompliments i ajudar a millorar les condicions de les persones que els elaboren. Les condicions contractuals d’Electronics Watch estableixen el marc jurídic per dur a terme aquest procés.

La gestió de l’execució del contracte permet relacionar-se amb els contractistes a llarg termini i iniciar processos sostenibles de canvi durant el període de vigència del contracte.

Electronics Watch no certifica ni classifica productes, fàbriques o empreses per veure si compleixen els drets laborals i les normes de seguretat. No hi ha cap empresa que pugui demostrar-ne el compliment complet al llarg de tota la seva cadena de subministrament.

Diligència deguda efectiva

Segons els Principis rectors sobre empreses i drets humans de l’ONU, la diligència deguda en matèria de drets humans és un procés continu de gestió de riscos que qualsevol empresa raonable i prudent ha de seguir per tal de detectar, prevenir, mitigar els impactes negatius per als drets humans que genera la seva activitat, i rendir comptes.

Mitjançant les condicions contractuals i la Guia per als contractistes d’Electronics Watch, la gestió de riscos esdevé un procés concret, aplicable i efectiu.

Els contractistes han d’assolir uns objectius concrets que depenen directament d’ells o bé demonstrar que actuen amb la diligència deguda efectiva per aconseguir-los. Aquests objectius serveixen per fomentar el compliment del Codi de normes laborals d’Electronics Watch, la transparència de la cadena de subministrament i la col·laboració de les fàbriques amb els equips de monitoratge d’Electronics Watch.