Informes de monitoratge

  Avaluació de riscos regional: indústria electrònica, Índia, setembre de 2017

  Aquesta avaluació de riscos regional de la indústria electrònica a l'Índia suggereix que els treballadors i les treballadores més precàries -temporals, subcontractades, amb sou per dia treballat, aprenents i estudiants- són especialment vulnerables als abusos dels drets laborals. Cividep India va dur a terme la investigació per a aquesta avaluació de riscos. Cividep ha tingut accés a múltiples fonts de dades i ha fet servir metodologies diverses, incloent entrevistes directes a persones treballadores i a equips de direcció de les fàbriques. Aquesta investigació és possible gràcies a les quotes d'afiliació a Electronics Watch.

  Descarregar (Document PDF - 1Mb)

  Avaluació de Riscos Regional: Indústria electrònica i dels semiconductors a Filipines, desembre de 2016

  Aquesta avaluació de riscos regional de la indústria electrònica i dels semiconductors a Filipines indica que les infraccions d'especial preocupació inclouen vulneracions a la llibertat d'associació, a les jornades de treball, i a la salut i la seguretat a les fàbriques. El Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) de les Filipines va dur a terme la investigació per a aquesta avaluació de riscos, amb entrevistes a 34 treballadors i treballadores de l'electrònica en totes les zones més importants de producció d'electrònica. L'avaluació de riscos regional és possible gràcies a les quotes de les institucions afiliades a Electronics Watch.

  Descarregar (Document PDF - 685Kb)

  Avaluació de Riscos Regional: indústria electrònica a la Xina, octubre de 2016

  Aquesta avaluació de riscos regional de la indústria electrònica a la Xina suggereix que les infraccions d'especial interès inclouen: el treball forçós, la discriminació contra les dones treballadores, les hores de treball excessives i il·legals, l'incompliment de les obligacions amb la seguretat social, els riscos per a la salut i la seguretat, acomiadaments abusius, i violacions dels drets de negociació col·lectiva. Les activitats d'investigació i monitoratge per a aquesta avaluació de riscos les van dur a terme tres organitzacions de la Xina: Economic Rights Institute, Globalization Monitor, i Labour Education Services Network. L'avaluació de riscos regional és possible gràcies a les quotes de les institucions afiliades a Electronics Watch, i al suport de Bread for All.

  Descarregar (Document PDF - 1Mb)